EvanjelickýLukáš22,68

Lukáš 22:68

Evanjelium podľa Lukáša

A keď sa aj spýtam, ne­od­poviete mi [ani ma ne­prepus­títe].


Verš v kontexte

67 a hovorili: Ak si Ty Kris­tus, po­vedz nám. Od­povedal im: Keď vám po­viem, ne­uveríte. 68 A keď sa aj spýtam, ne­od­poviete mi [ani ma ne­prepus­títe]. 69 Ale od tej­to chvíle Syn človeka bude sedieť na pravici moci Božej.

späť na Lukáš, 22

Príbuzné preklady Roháček

68 a keď sa vás aj niečo opýtam, ne­od­poviete mi ani ne­prepus­títe.

Evanjelický

68 A keď sa aj spýtam, ne­od­poviete mi [ani ma ne­prepus­títe].

Ekumenický

68 A keď sa aj spýtam, ne­od­poviete mi.

Bible21

68 „A kdybych se vás ze­ptal, stejně mi ne­od­po­ví­te.