EvanjelickýLukáš21,7

Lukáš 21:7

Evanjelium podľa Lukáša

Vtedy sa Ho spýtali: Maj­stre, kedy sa to stane, a aké bude znamenie, keď sa to bude mať stať?


Verš v kontexte

6 Prídu dni, že z toho, čo vidíte, ne­os­tane kameň na kameni, ktorý by nebol zborený. 7 Vtedy sa Ho spýtali: Maj­stre, kedy sa to stane, a aké bude znamenie, keď sa to bude mať stať? 8 Riekol im: Nedaj­te sa zviesť! Lebo mnohí prídu v mojom mene a po­vedia: Ja som to! a: Čas sa pri­blížil. Nechoďte za nimi!

späť na Lukáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

7 A opýtali sa ho a riek­li: Učiteľu, a kedy to bude? A čo bude znamením, keď sa to bude mať diať?

Evanjelický

7 Vtedy sa Ho spýtali: Maj­stre, kedy sa to stane, a aké bude znamenie, keď sa to bude mať stať?

Ekumenický

7 Opýtali sa ho: Učiteľ, kedy to bude? Aké bude znamenie, keď sa to začne diať?

Bible21

7 „­Mis­tře, kdy to bude?“ ze­pta­li se ho. „Jaké bude zna­mení ča­su, kdy se to má stát?“