EvanjelickýLukáš21,38

Lukáš 21:38

Evanjelium podľa Lukáša

A všetok ľud pri­chádzal k Nemu včas ráno do chrámu, aby Ho počúval.


Verš v kontexte

36 Bdej­te teda každý čas a mod­lite sa, aby ste moh­li uj­sť všet­kému, čo sa má stať, a po­staviť sa pred Syna človeka. 37 Cez deň vy­učoval v chráme, ale na noc vy­chádzal a býval na vr­chu, ktorý sa volal Olivový. 38 A všetok ľud pri­chádzal k Nemu včas ráno do chrámu, aby Ho počúval.

späť na Lukáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

38 A všetok ľud pri­chádzal na ús­vite k nemu do chrámu počúvať ho.

Evanjelický

38 A všetok ľud pri­chádzal k Nemu včas ráno do chrámu, aby Ho počúval.

Ekumenický

38 A všetok ľud sa za­včas rána hr­nul k nemu do chrámu, aby ho počúval.

Bible21

38 Vše­chen lid ho cho­dil už za úsvi­tu po­s­lou­chat do chrá­mu.