EvanjelickýLukáš21,33

Lukáš 21:33

Evanjelium podľa Lukáša

Nebo a zem sa po­minú, ale moje slová na ni­kdy ne­pominú.


Verš v kontexte

32 Veru, hovorím vám, že sa toto po­kolenie ne­pominie, kým sa všet­ko ne­stane. 33 Nebo a zem sa po­minú, ale moje slová na ni­kdy ne­pominú. 34 Dbaj­te, aby vaše srd­cia neboli obťažené obžer­stvom a opils­tvom a starosťami o živobytie, a znenaz­dania pri­kvačil by vás ten deň

späť na Lukáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

33 Nebo a zem po­minú, ale moje slová nik­dy nepominú.

Evanjelický

33 Nebo a zem sa po­minú, ale moje slová na ni­kdy ne­pominú.

Ekumenický

33 Nebo a zem sa po­minú, ale moje slová sa ne­pominú.

Bible21

33 Nebe a země po­mi­nou, ale má slova nikdy ne­po­mi­nou.