EvanjelickýLukáš21,31

Lukáš 21:31

Evanjelium podľa Lukáša

tak aj vy, keď uvidíte, že sa toto deje, vedz­te, že blíz­ko je kráľov­stvo Božie.


Verš v kontexte

30 keď vidíte, že už pučia, sami viete, že je leto blíz­ko; 31 tak aj vy, keď uvidíte, že sa toto deje, vedz­te, že blíz­ko je kráľov­stvo Božie. 32 Veru, hovorím vám, že sa toto po­kolenie ne­pominie, kým sa všet­ko ne­stane.

späť na Lukáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

31 Tak aj vy, keď uvidíte, že sa to všet­ko deje, vedz­te, že je blíz­ko kráľov­stvo Božie.

Evanjelický

31 tak aj vy, keď uvidíte, že sa toto deje, vedz­te, že blíz­ko je kráľov­stvo Božie.

Ekumenický

31 Tak aj vy, keď uvidíte, že sa toto deje, vedz­te, že je blíz­ko Božie kráľov­stvo.

Bible21

31 Stejně tak, až uvi­dí­te, jak se dějí tyto věci, věz­te, že se blíží Boží králov­ství!