EvanjelickýLukáš21,29

Lukáš 21:29

Evanjelium podľa Lukáša

Po­tom im po­vedal podoben­stvo: Po­zrite si figov­ník a všet­ky stromy;


Verš v kontexte

28 Keď sa toto začne diať, vzpriam­te sa a po­z­dvih­nite hlavy, pre­tože sa pri­bližuje vaše vy­kúpenie. 29 Po­tom im po­vedal podoben­stvo: Po­zrite si figov­ník a všet­ky stromy; 30 keď vidíte, že už pučia, sami viete, že je leto blíz­ko;

späť na Lukáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

29 A po­vedal im aj podobenstvo: Vidz­te fík a všet­ko stromovie:

Evanjelický

29 Po­tom im po­vedal podoben­stvo: Po­zrite si figov­ník a všet­ky stromy;

Ekumenický

29 Po­vedal im toto podoben­stvo: Po­zrite na figov­ník a na všet­ky stromy!

Bible21

29 Teh­dy jim ře­kl podo­ben­ství: „­Podívej­te se na fí­kovník a ostatní stro­my.