EvanjelickýLukáš21,27

Lukáš 21:27

Evanjelium podľa Lukáša

A vtedy uvidia Syna človeka pri­chádzať v ob­laku s mocou a slávou veľkou.


Verš v kontexte

26 ľudia za­mrú strachom v očakávaní vecí, ktoré prídu na celý svet. Lebo nebes­ké moci budú sa po­hybovať. 27 A vtedy uvidia Syna človeka pri­chádzať v ob­laku s mocou a slávou veľkou. 28 Keď sa toto začne diať, vzpriam­te sa a po­z­dvih­nite hlavy, pre­tože sa pri­bližuje vaše vy­kúpenie.

späť na Lukáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

27 A vtedy uvidia Syna človeka, pri­chádzajúceho na ob­laku s mocou a slávou, velikou.

Evanjelický

27 A vtedy uvidia Syna človeka pri­chádzať v ob­laku s mocou a slávou veľkou.

Ekumenický

27 Vtedy uvidia Syna človeka pri­chádzať v oblaku s veľkou mocou a slávou.

Bible21

27 Teh­dy spatří Syna člověka, jak při­chází v ob­la­ku s mo­cí a ve­likou slávou.