EvanjelickýLukáš2,7

Lukáš 2:7

Evanjelium podľa Lukáša

I porodila svoj­ho pr­vorodeného syna, ob­vinula Ho plien­kami a uložila v jas­liach, lebo v nocľahár­ni pre nich nebolo mies­to.


Verš v kontexte

6 Keď tam boli, na­pl­nili sa dni, aby porodila. 7 I porodila svoj­ho pr­vorodeného syna, ob­vinula Ho plien­kami a uložila v jas­liach, lebo v nocľahár­ni pre nich nebolo mies­to. 8 A boli v tom kraji pas­tieri, ktorí nocovali na poli a strážili si v noci stádo.

späť na Lukáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

7 A porodila svoj­ho pr­vorodeného syna a za­vinula ho do plienok a uložila ho v jas­liach, pre­tože ne­mali mies­ta v uchýlišti.

Evanjelický

7 I porodila svoj­ho pr­vorodeného syna, ob­vinula Ho plien­kami a uložila v jas­liach, lebo v nocľahár­ni pre nich nebolo mies­to.

Ekumenický

7 A porodila svoj­ho pr­vorodeného syna. Za­vinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo v útulku pre nich nebolo mies­ta.

Bible21

7 a po­ro­di­la svého prvo­ro­zeného sy­na. Za­vi­nu­la ho do plenek a po­loži­la do jes­lí, pro­tože v hostin­ci pro ně ne­bylo místo.