EvanjelickýLukáš15,1

Lukáš 15:1

Evanjelium podľa Lukáša

I pri­bližovali sa k Nemu samí pub­likáni a hriešnici, aby Ho počúvali.


Verš v kontexte

1 I pri­bližovali sa k Nemu samí pub­likáni a hriešnici, aby Ho počúvali. 2 Ale farizeji a zákon­níci re­ptali a hovorili: Ten­to hriešnikov prijíma a jedáva s nimi. 3 Vtedy po­vedal im toto podoben­stvo:

späť na Lukáš, 15

Príbuzné preklady Roháček

1 A pri­bližovali sa k nemu všet­ci pub­likáni a hriešnici, aby ho počuli.

Evanjelický

1 I pri­bližovali sa k Nemu samí pub­likáni a hriešnici, aby Ho počúvali.

Ekumenický

1 Pri­bližovali sa k nemu všet­ci mýt­nici a hriešnici, aby ho počúvali.

Bible21

1 Všich­ni výběrčí daní a hříšníci ho chodíva­li po­s­lou­chat.