Evanjelický3. Mojžišova3,17

3. Mojžišova 3:17

Leviticus

To je večné ustanovenie pre všet­ky vaše po­kolenia vo všet­kých vašich byd­lis­kách. Ne­smiete jesť nijaký tuk a nijakú krv.


Verš v kontexte

15 aj obe ob­ličky i s tukom, ktorý je na nich pri bed­rách, aj lalok pečene od­delí spolu s ob­ličkami. 16 Nech ich po­tom kňaz spáli na ol­tári ako jed­lo ohňovej obete príjem­nej vône. Všetok tuk pat­rí Hos­podinovi. 17 To je večné ustanovenie pre všet­ky vaše po­kolenia vo všet­kých vašich byd­lis­kách. Ne­smiete jesť nijaký tuk a nijakú krv.

späť na 3. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

17 To bude večným ustanovením po vašich po­koleniach vo všet­kých vašich byd­lis­kách. Nijakého tuku a nijakej krvi nebudete jesť.

Evanjelický

17 To je večné ustanovenie pre všet­ky vaše po­kolenia vo všet­kých vašich byd­lis­kách. Ne­smiete jesť nijaký tuk a nijakú krv.

Ekumenický

17 To bude večným ustanovením pre všet­ky vaše po­kolenia vo všet­kých vašich osadách. Ne­smiete jesť nijaký tuk ani nijakú krv.

Bible21

17 Toto je věčné us­tano­vení pro všech­na vaše poko­lení, ve všech vašich příbyt­cích: Ne­smí­te jíst žádný tuk a žádnou krev.“