Evanjelický3. Mojžišova19,2

3. Mojžišova 19:2

Leviticus

Hovor s celým zborom Iz­rael­cov: Svätí buďte, lebo ja, Hos­podin, váš Boh, som svätý.


Verš v kontexte

1 Hos­podin pri­kázal Mojžišovi: 2 Hovor s celým zborom Iz­rael­cov: Svätí buďte, lebo ja, Hos­podin, váš Boh, som svätý. 3 Nech sa každý človek bojí svojej mat­ky i svoj­ho ot­ca; za­chovávaj­te moje dni sviatočného od­počin­ku; ja som Hos­podin, váš Boh.

späť na 3. Mojžišova, 19

Príbuzné preklady Roháček

2 Hovor celej obci synov Iz­raelových a po­vieš im: Svätí budete, lebo ja som svätý, Hos­podin, váš Bôh.

Evanjelický

2 Hovor s celým zborom Iz­rael­cov: Svätí buďte, lebo ja, Hos­podin, váš Boh, som svätý.

Ekumenický

2 Oznám celej po­spolitos­ti Iz­raelitov a po­vedz: Buďte svätí, lebo ja, Hos­podin, váš Boh, som svätý.

Bible21

2 „Mluv k ce­lé Iz­rael­ské ob­ci: Buď­te svatí, ne­boť já Hos­po­din, váš Bůh, jsem svatý!