Evanjelický3. Mojžišova18,21

3. Mojžišova 18:21

Leviticus

Zo svoj­ho po­tom­stva nedovoľ ni­koho ohňom obetovať Molochovi, a tak znes­vätiť meno svoj­ho Boha; ja som Hos­podin.


Verš v kontexte

20 Ne­smieš teles­ne ob­covať so ženou svoj­ho súk­meňov­ca a poškvr­niť sa ňou. 21 Zo svoj­ho po­tom­stva nedovoľ ni­koho ohňom obetovať Molochovi, a tak znes­vätiť meno svoj­ho Boha; ja som Hos­podin. 22 S mužom ne­smieš ob­covať, ako sa ob­cuje so ženou; bola by to ohav­nosť.

späť na 3. Mojžišova, 18

Príbuzné preklady Roháček

21 A nedáš, aby nie­kto z tvoj­ho semena bol pre­vedený cez oheň Molochovi, a ne­poškvr­níš mena svoj­ho Boha. Ja som Hospodin.

Evanjelický

21 Zo svoj­ho po­tom­stva nedovoľ ni­koho ohňom obetovať Molochovi, a tak znes­vätiť meno svoj­ho Boha; ja som Hos­podin.

Ekumenický

21 Ni­koho zo svoj­ho po­tom­stva nedovoľ obetovať Molochovi; ne­smieš znes­vätiť meno svoj­ho Boha. Ja som Hos­podin.

Bible21

21 Ne­dovol, aby někdo z tvých po­tomků byl obětován Mo­lo­chovi – zne­svě­til bys tak jméno svého Bo­ha. Já jsem Hos­po­din.