Evanjelický3. Mojžišova17,14

3. Mojžišova 17:14

Leviticus

Lebo životom každého tela je jeho krv. Pre­to som riekol Iz­rael­com: Krv z nijakého tela nejedz­te, lebo životom každého tela je jeho krv. Nech je od­stránený každý, kto by ju jedol.


Verš v kontexte

13 Ak nie­kto z Iz­rael­cov a z cudzin­cov, ktorí sa zdržujú medzi nimi, uloví zver alebo vtáka, ktorý sa smie jesť, nech vy­leje jeho krv a za­kryje ju zemou. 14 Lebo životom každého tela je jeho krv. Pre­to som riekol Iz­rael­com: Krv z nijakého tela nejedz­te, lebo životom každého tela je jeho krv. Nech je od­stránený každý, kto by ju jedol. 15 Ak by nie­kto jedol zdoch­linu alebo zverou roz­tr­hané, či je to domorodec alebo cudzinec, musí si oprať šaty a umyť sa vodou; nečis­tý bude až do večera, po­tom bude čis­tý.

späť na 3. Mojžišova, 17

Príbuzné preklady Roháček

14 Lebo dušou jakéhokoľvek tela je jeho krv v jeho duši. Pre­to som po­vedal synom Iz­raelovým: Nebudete jesť krvi ni­ktorého tela, lebo dušou ktoréhokoľvek tela je jeho krv: ktokoľvek by ju jedol, bude vy­ťatý.

Evanjelický

14 Lebo životom každého tela je jeho krv. Pre­to som riekol Iz­rael­com: Krv z nijakého tela nejedz­te, lebo životom každého tela je jeho krv. Nech je od­stránený každý, kto by ju jedol.

Ekumenický

14 Veď život každého tvora je v jeho kr­vi, ona ho oživuje. Pre­to som Iz­raelitom po­vedal: Ne­smiete jesť krv nijakého tvora, lebo život každého tvora je v jeho kr­vi. Každý, kto by ju jedol, bude od­stránený.

Bible21

14 Vž­dyť živo­tem každého tvo­ra je krev, právě ta je jeho živo­tem! Pro­to jsem synům Iz­rae­le ře­kl: Ne­smí­te jíst krev žádného tvo­ra, ne­boť živo­tem každého tvo­ra je jeho krev. Každý, kdo by ji jedl, bude vy­ob­cován.