Evanjelický3. Mojžišova1,12

3. Mojžišova 1:12

Leviticus

Po­tom ho roz­seká na kusy a kňaz ich poroz­kladá s hlavou i s tukom na drevo, ktoré je na ol­tár­nom oh­ni.


Verš v kontexte

11 Za­reže ho pred Hos­podinom na sever­nej strane ol­tára a kňazi, Áronovi synovia, po­kropia do­okola ol­tár jeho kr­vou. 12 Po­tom ho roz­seká na kusy a kňaz ich poroz­kladá s hlavou i s tukom na drevo, ktoré je na ol­tár­nom oh­ni. 13 Vnútor­nos­ti však a nohy nech umyje vodou a kňaz to všet­ko prinesie a spáli na ol­tári; to je spaľovaná obeť príjem­nej vône Hos­podinovi.

späť na 3. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 A roz­seká ho na jeho kusy vez­múc i jeho hlavu i jeho loj, a kňaz to upraví na drevo, ktoré bude na oh­ni, ktorý bude na ol­tári.

Evanjelický

12 Po­tom ho roz­seká na kusy a kňaz ich poroz­kladá s hlavou i s tukom na drevo, ktoré je na ol­tár­nom oh­ni.

Ekumenický

12 Po­tom kňaz obetu roz­seká na kusy, po­u­kladá ich aj s hlavou a tukom na drevo, ktoré horí na ol­tári.

Bible21

12 Po­tom ať roz­seká oběť na díly i s hlavou a tu­kem. Kněz je na­rovná na dříví, které je na ohni na ol­táři.