Evanjelický3. Mojžišova1,11

3. Mojžišova 1:11

Leviticus

Za­reže ho pred Hos­podinom na sever­nej strane ol­tára a kňazi, Áronovi synovia, po­kropia do­okola ol­tár jeho kr­vou.


Verš v kontexte

10 Ak však bude jeho obet­ný dar po­zos­távať z drob­ného dobyt­ka, z jahňaťa alebo kozľaťa, nech obetuje na spaľovanú obeť sam­ca bez chyby. 11 Za­reže ho pred Hos­podinom na sever­nej strane ol­tára a kňazi, Áronovi synovia, po­kropia do­okola ol­tár jeho kr­vou. 12 Po­tom ho roz­seká na kusy a kňaz ich poroz­kladá s hlavou i s tukom na drevo, ktoré je na ol­tár­nom oh­ni.

späť na 3. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 A za­bije ho po strane ol­tára na sever pred Hos­podinom. A synovia Áronovi, kňazi, po­kropia jeho kr­vou na ol­tár do­okola.

Evanjelický

11 Za­reže ho pred Hos­podinom na sever­nej strane ol­tára a kňazi, Áronovi synovia, po­kropia do­okola ol­tár jeho kr­vou.

Ekumenický

11 Za­reže ho pred Hos­podinom na sever­nej strane ol­tára a Áronovi synovia, kňazi, jeho kr­vou do­okola po­kropia ol­tár.

Bible21

11 a za­bi­je ho před Hos­po­di­nem u se­verní stra­ny ol­táře. Kněží, synové Áro­novi, pak tou krví pokropí ol­tář ze všech stran.