EvanjelickýKolosenským4,9

Kolosenským 4:9

ako aj Onezimos, ver­ný a milovaný brat, ktorý je od vás. Oni vám oznámia všet­ko, čo sa tu deje.


Verš v kontexte

8 ktorého som práve pre­to po­slal k vám, aby ste sa do­zvedeli, čo je s na­mi, a aby vám po­tešil srd­cia, 9 ako aj Onezimos, ver­ný a milovaný brat, ktorý je od vás. Oni vám oznámia všet­ko, čo sa tu deje. 10 Po­zdravuje vás Aris­tar­chos, môj spolu­väzeň, Marek, Bar­nabášov brat­ranec, o ktorom ste už do­stali roz­kazy - ak príde k vám, prij­mite ho -

späť na Kolosenským, 4

Príbuzné preklady Roháček

9 s Onezimom, ver­ným a milovaným bratom, ktorý je jed­ným z vás, vám oznámia všet­ko, čo sa tu deje.

Evanjelický

9 ako aj Onezimos, ver­ný a milovaný brat, ktorý je od vás. Oni vám oznámia všet­ko, čo sa tu deje.

Ekumenický

9 a to s Onezimom, ver­ným a milovaným bratom, ktorý je jeden z vás. Oni vám po­vedia všet­ko, čo sa tu deje.

Bible21

9 spo­lu s věrným a mi­lovaným bra­t­rem One­zi­mem, vaším krajanem. Ti vám po­ví o všem, co se tu děje.