EvanjelickýKolosenským4,8

Kolosenským 4:8

ktorého som práve pre­to po­slal k vám, aby ste sa do­zvedeli, čo je s na­mi, a aby vám po­tešil srd­cia,


Verš v kontexte

7 Čo je so mnou, oznámi vám všet­ko Tychikos, milovaný brat, ver­ný diakon, spolu­s­lužob­ník v Pánovi, 8 ktorého som práve pre­to po­slal k vám, aby ste sa do­zvedeli, čo je s na­mi, a aby vám po­tešil srd­cia, 9 ako aj Onezimos, ver­ný a milovaný brat, ktorý je od vás. Oni vám oznámia všet­ko, čo sa tu deje.

späť na Kolosenským, 4

Príbuzné preklady Roháček

8 ktorého som po­slal k vám na to is­té, aby tiež zvedel, ako sa vy máte a čo robíte a aby po­tešil vaše srd­cia,

Evanjelický

8 ktorého som práve pre­to po­slal k vám, aby ste sa do­zvedeli, čo je s na­mi, a aby vám po­tešil srd­cia,

Ekumenický

8 ktorého som k vám po­slal, aby ste o nás vedeli a aby po­tešil vaše srd­cia,

Bible21

8 Po­sílám ho k vám pro­to, abys­te se do­zvědě­li, jak se má­me, a po­těšil vaše srd­ce