EvanjelickýKolosenským4,5

Kolosenským 4:5

Žite múd­ro pred tými, ktorí sú mimo , a vy­kupuj­te čas.


Verš v kontexte

4 aby som ho zjav­ným učinil tak, ako som ho po­vin­ný zves­tovať. 5 Žite múd­ro pred tými, ktorí sú mimo , a vy­kupuj­te čas. 6 Vaša reč nech je vždy milá, ducha­pl­ná , aby ste vedeli, ako máte každému od­povedať.

späť na Kolosenským, 4

Príbuzné preklady Roháček

5 Choďte v múd­ros­ti pred tými, k­torí sú vonku, vy­kupujúc čas.

Evanjelický

5 Žite múd­ro pred tými, ktorí sú mimo , a vy­kupuj­te čas.

Ekumenický

5 Počínaj­te si múd­ro voči tým, čo sú mimo a vy­užívaj­te čas.

Bible21

5 K těm, kdo k vám ne­pa­tří, se chovej­te moud­ře; vy­užívej­te svěřený čas.