EvanjelickýKolosenským4,4

Kolosenským 4:4

aby som ho zjav­ným učinil tak, ako som ho po­vin­ný zves­tovať.


Verš v kontexte

3 Mod­lite sa aj za nás, aby nám Boh ot­voril dvere pre slovo, aby sme zves­tovali tajom­stvo Kris­tovo, pre ktoré som aj vo väzení, 4 aby som ho zjav­ným učinil tak, ako som ho po­vin­ný zves­tovať. 5 Žite múd­ro pred tými, ktorí sú mimo , a vy­kupuj­te čas.

späť na Kolosenským, 4

Príbuzné preklady Roháček

4 aby som ho zjavoval tak, ako mi treba hovoriť.

Evanjelický

4 aby som ho zjav­ným učinil tak, ako som ho po­vin­ný zves­tovať.

Ekumenický

4 aby som ohlasoval tak, ako som po­vin­ný hovoriť.

Bible21

4 abych je od­haloval tak, jak mám.