EvanjelickýKolosenským4,15

Kolosenským 4:15

Po­zdravuj­te bratov v La­odikei i Nym­fasa, aj cir­kev­ný zbor, ktorý je v jeho dome.


Verš v kontexte

14 Po­zdravuje vás milovaný lekár Lukáš a Démas. 15 Po­zdravuj­te bratov v La­odikei i Nym­fasa, aj cir­kev­ný zbor, ktorý je v jeho dome. 16 Keď si ten­to list prečítate, po­staraj­te sa, aby ho prečítali aj v cir­kev­nom zbore la­odikej­skom, a onen la­odikej­ský aby ste zase vy prečítali.

späť na Kolosenským, 4

Príbuzné preklady Roháček

15 Po­zdravuj­te bratov v La­odicei aj Nym­fána i sbor, ktorý je v jeho dome.

Evanjelický

15 Po­zdravuj­te bratov v La­odikei i Nym­fasa, aj cir­kev­ný zbor, ktorý je v jeho dome.

Ekumenický

15 Po­zdrav­te bratov v Laodicei i Nym­fu, a cir­kev, ktorá je v jej dome.

Bible21

15 Pozdrav­te sou­ro­zen­ce v Lao­dike­ji i Nymfu a církev v jejím do­mě.