EvanjelickýKolosenským4,14

Kolosenským 4:14

Po­zdravuje vás milovaný lekár Lukáš a Démas.


Verš v kontexte

13 Vy­dávam mu svedec­tvo, že má mnoho námahy s vami a s tými, čo sú v La­odikei a v Hierapolise. 14 Po­zdravuje vás milovaný lekár Lukáš a Démas. 15 Po­zdravuj­te bratov v La­odikei i Nym­fasa, aj cir­kev­ný zbor, ktorý je v jeho dome.

späť na Kolosenským, 4

Príbuzné preklady Roháček

14 Po­zdravuje vás Lukáš, lekár, milovaný, a Démas.

Evanjelický

14 Po­zdravuje vás milovaný lekár Lukáš a Démas.

Ekumenický

14 Po­zdravuje vás milovaný lekár Lukáš i Démas.

Bible21

14 Pozdravuje vás mi­lovaný lékař Lukáš a také Dé­mas.