EvanjelickýKolosenským4,13

Kolosenským 4:13

Vy­dávam mu svedec­tvo, že má mnoho námahy s vami a s tými, čo sú v La­odikei a v Hierapolise.


Verš v kontexte

12 Po­zdravuje vás služob­ník Kris­ta Ježiša Epaf­ras, ktorý je od vás a ustavične zápasí o vás v mod­lit­bách, aby ste stáli ako do­konalí, pl­niac vo všet­kom vôľu Božiu. 13 Vy­dávam mu svedec­tvo, že má mnoho námahy s vami a s tými, čo sú v La­odikei a v Hierapolise. 14 Po­zdravuje vás milovaný lekár Lukáš a Démas.

späť na Kolosenským, 4

Príbuzné preklady Roháček

13 Lebo mu dávam svedoc­tvo, že má veľkú hor­livosť (a mnohú prácu) za vás a za tých, ktorí sú v La­odicei a v Hierapoli.

Evanjelický

13 Vy­dávam mu svedec­tvo, že má mnoho námahy s vami a s tými, čo sú v La­odikei a v Hierapolise.

Ekumenický

13 Lebo môžeme do­svedčiť, že sa veľa na­máha pre vás aj pre tých, čo sú v Laodicei a v Hierapolise.

Bible21

13 Mohu do­svědčit, jak moc se namáhá pro vás i pro ty, kdo jsou v Lao­dike­ji a v Hi­e­rapo­li.