EvanjelickýKazateľ7,12

Kazateľ 7:12

Lebo v tôni múd­ros­ti je tak ako v tôni peňazí; ale výhodou po­znania je, že život dáva múd­rosť tým, čo ju majú.


Verš v kontexte

11 Dob­rá je múd­rosť spolu s dedičs­tvom, a je zis­kom pre tých, čo vidia sln­ko. 12 Lebo v tôni múd­ros­ti je tak ako v tôni peňazí; ale výhodou po­znania je, že život dáva múd­rosť tým, čo ju majú. 13 Po­zri sa na Božie dielo! Lebo veď kto môže narov­nať, čo skrivil?

späť na Kazateľ, 7

Príbuzné preklady Roháček

12 Lebo byť v tôni múd­ros­ti je to isté, čo byť v tôni strieb­ra; a je užitok z vedomosti; múd­rosť dáva život tým, ktorí ju majú.

Evanjelický

12 Lebo v tôni múd­ros­ti je tak ako v tôni peňazí; ale výhodou po­znania je, že život dáva múd­rosť tým, čo ju majú.

Ekumenický

12 Byť v tieni múd­ros­ti je totiž ako byť v tieni peňazí a zis­kom z poznania múd­ros­ti je to, že dáva život tým, čo ju vlast­nia.

Bible21

12 Být za­štítěn moud­rostíje jako být za­štítěn penězi, poznání moud­rosti však má výhodu: ty, kdo ji mají, drží naživu.