EvanjelickýKazateľ5,4

Kazateľ 5:4

Radšej ne­sľubuj, akoby si mal sľúbiť, a ne­spl­niť.


Verš v kontexte

3 Ak dáš sľub pred Bohom, ne­meškaj spl­niť ho, lebo On ne­má záľubu v bláz­noch: čo sľúbiš, to aj splň! 4 Radšej ne­sľubuj, akoby si mal sľúbiť, a ne­spl­niť. 5 Nedopusť, aby ťa ús­ta zvied­li na hriech, nehovor pred Božím po­slom: Bol to omyl. Prečo sa má Boh hnevať pre tvoju reč a zničiť dielo tvojich rúk?

späť na Kazateľ, 5

Príbuzné preklady Roháček

4 Keby si sľúbil Bohu sľub, ne­od­kladaj ho spl­niť; lebo neni záľuby v bláz­noch; to, čo sľúbiš, splň!

Evanjelický

4 Radšej ne­sľubuj, akoby si mal sľúbiť, a ne­spl­niť.

Ekumenický

4 Lepšie je, ak ne­sľubuješ, ako keď sľúbiš, a ne­spl­níš.

Bible21

4 Bylo by lepší nic nesli­bovat, než když jsi slí­bil a ne­splnil.