EvanjelickýKazateľ5,17

Kazateľ 5:17

Videl som teda, že dob­ré a pek­né je: jesť a piť a mať sa dob­re pri všet­kej svojej námahe, ktorou sa umára (človek) pod sln­kom po všet­ky dni svoj­ho žitia, ktoré mu dal Boh, lebo to mu je údelom.


Verš v kontexte

16 K tomu celý život svoj strávil v tme, v mnohom smút­ku, ne­moci a mr­zutos­ti. 17 Videl som teda, že dob­ré a pek­né je: jesť a piť a mať sa dob­re pri všet­kej svojej námahe, ktorou sa umára (človek) pod sln­kom po všet­ky dni svoj­ho žitia, ktoré mu dal Boh, lebo to mu je údelom. 18 Aj to, že Boh dal nie­komu bohat­stvo a majetok a do­volil mu jesť z toho a brať podiel i radovať sa za svoju námahu, aj to je Boží dar.

späť na Kazateľ, 5

Príbuzné preklady Roháček

17 A ešte k tomu jedol po všetky svoje dni vo tme, pri čom zažil mnoho ne­vole i ne­moci i hnevu.

Evanjelický

17 Videl som teda, že dob­ré a pek­né je: jesť a piť a mať sa dob­re pri všet­kej svojej námahe, ktorou sa umára (človek) pod sln­kom po všet­ky dni svoj­ho žitia, ktoré mu dal Boh, lebo to mu je údelom.

Ekumenický

17 Hľa, čo som ja videl — dob­ro, ktoré je pek­né: jesť, piť a vidieť dob­ro v celej svojej námahe, ktorou sa človek na­máha pod sln­kom počas vy­meraných dní života, ktoré mu dal Boh, lebo to je jeho podiel.

Bible21

17 A tak jsem vi­děl, v čem spočívá štěstí: Je správné jíst a pít a užít po­těšení při všem tom lopotném pach­tění v těch pár dnech živo­ta pod slun­cem, které člověku Bůh dal – vž­dyť to je jeho údělem.