EvanjelickýKazateľ5,15

Kazateľ 5:15

Aj to je tiež bolest­né zlo, že cel­kom tak musí odísť, ako prišiel. Aký úžitok má teda z toho, že sa do vet­ra na­máha?


Verš v kontexte

14 Ako vy­šiel zo života svojej mat­ky, tak odíde opäť na­hý, ako prišiel, a nič ne­od­nesie zo svojej námahy, čo by mohol vziať so sebou. 15 Aj to je tiež bolest­né zlo, že cel­kom tak musí odísť, ako prišiel. Aký úžitok má teda z toho, že sa do vet­ra na­máha? 16 K tomu celý život svoj strávil v tme, v mnohom smút­ku, ne­moci a mr­zutos­ti.

späť na Kazateľ, 5

Príbuzné preklady Roháček

15 Jako vy­šiel zo života svojej mat­ky, zase tak od­chádza na­hý, jako prišiel, ani ne­vez­me ničoho za svoju prácu, čo by od­niesol vo svojej ruke.

Evanjelický

15 Aj to je tiež bolest­né zlo, že cel­kom tak musí odísť, ako prišiel. Aký úžitok má teda z toho, že sa do vet­ra na­máha?

Ekumenický

15 Je aj ďalší neduh: každý odíde, ako prišiel, čo zís­ka, keď sa bude na­máhavo hnať za vet­rom?

Bible21

15 To je právě ta hroz­ná bo­lest: Stejně, jak člověk přišel, tak zase mu­sí ode­jít. Co z toho bude mít, že se pach­til za větrem?