EvanjelickýKazateľ5,13

Kazateľ 5:13

Tak bohat­stvo vy­j­de naz­mar nejakou nehodou. Splodí syna - avšak nič mu nezanechá.


Verš v kontexte

12 Bolest­né zlo videl som pod sln­kom: strážené bohat­stvo slúži majiteľovi na nešťas­tie. 13 Tak bohat­stvo vy­j­de naz­mar nejakou nehodou. Splodí syna - avšak nič mu nezanechá. 14 Ako vy­šiel zo života svojej mat­ky, tak odíde opäť na­hý, ako prišiel, a nič ne­od­nesie zo svojej námahy, čo by mohol vziať so sebou.

späť na Kazateľ, 5

Príbuzné preklady Roháček

13 Je šered­né zlo, k­toré som videl pod sln­kom: bohat­stvo, za­chované jeho majiteľovi na jeho zlé.

Evanjelický

13 Tak bohat­stvo vy­j­de naz­mar nejakou nehodou. Splodí syna - avšak nič mu nezanechá.

Ekumenický

13 Zlým počínaním sa to bohat­stvo stratí. Syn, ktorého splodí, nebude mať nič v ruke.

Bible21

13 Nešťastným ob­ra­tem může to bo­hatství ztra­tit; když zplodí sy­na, ne­zane­chá mu vůbec nic.