EvanjelickýKazateľ5,12

Kazateľ 5:12

Bolest­né zlo videl som pod sln­kom: strážené bohat­stvo slúži majiteľovi na nešťas­tie.


Verš v kontexte

11 Slad­ký je spánok pracujúceho, či jedáva málo a či mnoho; ale bohatému pre­sýtenosť nedá za­spať. 12 Bolest­né zlo videl som pod sln­kom: strážené bohat­stvo slúži majiteľovi na nešťas­tie. 13 Tak bohat­stvo vy­j­de naz­mar nejakou nehodou. Splodí syna - avšak nič mu nezanechá.

späť na Kazateľ, 5

Príbuzné preklady Roháček

12 Slad­ký je sen pracujúceho, už či jie málo a či mnoho; ale sýtosť bohatého nedopus­tí mu spať.

Evanjelický

12 Bolest­né zlo videl som pod sln­kom: strážené bohat­stvo slúži majiteľovi na nešťas­tie.

Ekumenický

12 Je aj ďalší neduh, ktorý som videl pod sln­kom: bohat­stvo, ktoré majiteľovi na­honobili na jeho nešťas­tie.

Bible21

12 Je hroz­ná bo­lest, kte­rou jsem vi­děl pod slun­cem: Bo­hatství, které ma­ji­tel kupí ke své­mu vlastní­mu neštěstí.