EvanjelickýKazateľ5,11

Kazateľ 5:11

Slad­ký je spánok pracujúceho, či jedáva málo a či mnoho; ale bohatému pre­sýtenosť nedá za­spať.


Verš v kontexte

10 Ak sa množí majetok, množia sa aj tí, čo ho míňajú. A aký úžitok majú z neho jeho majitelia? Iba čo ich oči hľadia naň. 11 Slad­ký je spánok pracujúceho, či jedáva málo a či mnoho; ale bohatému pre­sýtenosť nedá za­spať. 12 Bolest­né zlo videl som pod sln­kom: strážené bohat­stvo slúži majiteľovi na nešťas­tie.

späť na Kazateľ, 5

Príbuzné preklady Roháček

11 Keď sa množí majetok, množia sa i tí, ktorí ho jedia; a jaký iný užitok má jeho pán krome že sa naň dívajú jeho oči?

Evanjelický

11 Slad­ký je spánok pracujúceho, či jedáva málo a či mnoho; ale bohatému pre­sýtenosť nedá za­spať.

Ekumenický

11 Slad­ký je spánok sluhu, či sa naje málo alebo veľa, ale sýtosť nedá boháčovi za­spať.

Bible21

11 Kdo pracoval, ten slad­ce spí, ať jedl málo nebo moc; boháč však ne­spí pro sytost.