EvanjelickýKazateľ5,10

Kazateľ 5:10

Ak sa množí majetok, množia sa aj tí, čo ho míňajú. A aký úžitok majú z neho jeho majitelia? Iba čo ich oči hľadia naň.


Verš v kontexte

9 Kto miluje peniaze, ne­na­sýti sa peňazí, ani dôchod­kov ten, kto miluje bohat­stvo. Aj to je már­nosť. 10 Ak sa množí majetok, množia sa aj tí, čo ho míňajú. A aký úžitok majú z neho jeho majitelia? Iba čo ich oči hľadia naň. 11 Slad­ký je spánok pracujúceho, či jedáva málo a či mnoho; ale bohatému pre­sýtenosť nedá za­spať.

späť na Kazateľ, 5

Príbuzné preklady Roháček

10 Ten, kto miluje peniaze, ne­na­sýti sa peňazí; a ten, kto miluje bohat­stvo, nenasýti sa dôchodku. Aj to je már­nosť.

Evanjelický

10 Ak sa množí majetok, množia sa aj tí, čo ho míňajú. A aký úžitok majú z neho jeho majitelia? Iba čo ich oči hľadia naň.

Ekumenický

10 Keď sa roz­máha majetok, pri­búdajú aj tí, čo z neho jedia. Aký osoh má z toho majiteľ? Iba toľko, že jeho oči naň hľadia.

Bible21

10 Větší majetek živí víc lidí, co z něj tedy má jeho majitel? Je to jen pas­tva pro oči.