EvanjelickýKazateľ12,8

Kazateľ 12:8

Már­nosť nad már­nos­ti, po­vedal Kazateľ, všet­ko je már­nosť.


Verš v kontexte

7 prach sa na­vráti do zeme, ako bol prv, ale duch sa vráti k Bohu, ktorý ho dal. 8 Már­nosť nad már­nos­ti, po­vedal Kazateľ, všet­ko je már­nosť. 9 A nad to, že Kazateľ bol múd­ry, vy­učoval aj ľud po­znaniu, uvážil, skúmal a skladal mnoho prís­loví.

späť na Kazateľ, 12

Príbuzné preklady Roháček

8 Már­nosť már­nos­ti, riekol Kazateľ, a všetko már­nosť.

Evanjelický

8 Már­nosť nad már­nos­ti, po­vedal Kazateľ, všet­ko je már­nosť.

Ekumenický

8 Már­nosť már­nos­tí, po­vedal Kazateľ, všet­ko je már­nosť.

Bible21

8 Marnost nad marnost, ře­kl Kaza­tel, všech­no je marnost.