EvanjelickýKazateľ12,5

Kazateľ 12:5

bude sa báť aj výšin a po­strachu na ces­te. Man­dľov­ník rozk­vit­ne, kobyl­ka oťažie a od­kvit­ne kapar­ka , lebo človek od­chádza do svoj­ho večného domu a po uliciach ob­chádzajú trúch­liaci.


Verš v kontexte

4 dvere na ulicu sa za­vrú, keď bude tích­nuť zvuk žar­nova, zvýši sa jeho hlas na vtáčí hlas a stl­mia sa všet­ky dcéry spevu, 5 bude sa báť aj výšin a po­strachu na ces­te. Man­dľov­ník rozk­vit­ne, kobyl­ka oťažie a od­kvit­ne kapar­ka , lebo človek od­chádza do svoj­ho večného domu a po uliciach ob­chádzajú trúch­liaci. 6 Skôr, ako sa pre­trh­ne striebor­ný po­vrázok a roz­bije sa zlatá čaša, skôr, ako sa rozt­repe džbán nad prameňom a poláme sa koleso na stud­ni,

späť na Kazateľ, 12

Príbuzné preklady Roháček

5 aj vy­sokého mies­ta sa budú báť a budú vidieť strachy na ces­te; kvit­núť bude mand­lový strom, a ťažko sa po­vlečie kobyl­ka, a poruší sa žiadosť, lebo človek ide do domu svojej večnos­ti, a po ulici budú vôkol chodiť oplakávajúci;

Evanjelický

5 bude sa báť aj výšin a po­strachu na ces­te. Man­dľov­ník rozk­vit­ne, kobyl­ka oťažie a od­kvit­ne kapar­ka , lebo človek od­chádza do svoj­ho večného domu a po uliciach ob­chádzajú trúch­liaci.

Ekumenický

5 Vy­výšeniny budú vzbudzovať strach a ces­ta bude po­strachom. Rozk­vit­ne man­dľov­ník, kobyl­ka stratí silu, kapary sa minú účin­ku. Človek totiž ide do svoj­ho večného domu a na ces­te sa zo­skupujú smútiaci.

Bible21

5 Teh­dy se člověk za­čne bát výše­ka každá ces­ta hroz­bu znamená, mandloň roz­kvete bílým květem, příliš těžká je i ko­bylkaa všech­na chuť se ztratila. Člověk od­chází do věčného domu, ulicí krouží truchlící.