EvanjelickýKazateľ12,12

Kazateľ 12:12

Os­tat­ne, syn môj, daj sa vy­stríhať: Tvorenie mnohých kníh ne­má kon­ca a mnoho učenia unavuje telo.


Verš v kontexte

11 Slová múd­rych sú ako ost­ne a ako vbité klin­ce sú zo­zbierané výpovede, keď ich dal jeden pas­tier. 12 Os­tat­ne, syn môj, daj sa vy­stríhať: Tvorenie mnohých kníh ne­má kon­ca a mnoho učenia unavuje telo. 13 Na záver všet­kých rečí počuj: Boha sa boj a Jeho pri­kázania za­chovávaj, lebo to je po­vin­nosť každého človeka.

späť na Kazateľ, 12

Príbuzné preklady Roháček

12 A nad to viac, môj synu, daj sa po­učiť! Robeniu kníh nieto nijakého kon­ca, a mnoho čítať je zomd­lením tela.

Evanjelický

12 Os­tat­ne, syn môj, daj sa vy­stríhať: Tvorenie mnohých kníh ne­má kon­ca a mnoho učenia unavuje telo.

Ekumenický

12 Ok­rem tých­to vecí, syn môj, maj sa na po­zore! Písaniu kníh nieto kon­ca-kraja a mnohé pre­mýšľanie unavuje telo.

Bible21

12 Coko­li je navíc, toho se va­ruj, synu. Píše se to­lik knih, že to ne­be­re kon­ce, a pří­lišné bádání člověka unaví.