EvanjelickýKazateľ12,11

Kazateľ 12:11

Slová múd­rych sú ako ost­ne a ako vbité klin­ce sú zo­zbierané výpovede, keď ich dal jeden pas­tier.


Verš v kontexte

10 Kazateľ sa snažil náj­sť lahod­né slová a na­písať správ­ne, prav­divé výroky. 11 Slová múd­rych sú ako ost­ne a ako vbité klin­ce sú zo­zbierané výpovede, keď ich dal jeden pas­tier. 12 Os­tat­ne, syn môj, daj sa vy­stríhať: Tvorenie mnohých kníh ne­má kon­ca a mnoho učenia unavuje telo.

späť na Kazateľ, 12

Príbuzné preklady Roháček

11 Slová múd­rych jako po­bádajúce ost­ne a jako ­hl­boko zabité hreby výroky shromaždení múdrych, vydané od jed­ného pas­tiera.

Evanjelický

11 Slová múd­rych sú ako ost­ne a ako vbité klin­ce sú zo­zbierané výpovede, keď ich dal jeden pas­tier.

Ekumenický

11 Ako ost­ne sú slová múd­rych a ako vbité klin­ce sú zbier­ky prís­loví — jeden pas­tier ich dal.

Bible21

11 Slova mudrců jsou jako bodce, sbírky výroků jsou hře­by za­tlu­čené – všech­ny po­cházejí od téhož Pastýře.