EvanjelickýKazateľ12,1

Kazateľ 12:1

Pamätaj na svoj­ho Stvoriteľa v dňoch svojej mlados­ti, skôr, ako prídu zlé dni a pri­blížia sa roky, o ktorých po­vieš: Ne­mám v nich záľubu.


Verš v kontexte

1 Pamätaj na svoj­ho Stvoriteľa v dňoch svojej mlados­ti, skôr, ako prídu zlé dni a pri­blížia sa roky, o ktorých po­vieš: Ne­mám v nich záľubu. 2 Skôr, ako sa za­tmie sln­ko a svet­lo, mesiac a hviez­dy, a ob­laky sa vrátia po daždi; 3 vtedy, keď sa strážcovia domu budú triasť , sil­ní mužovia sa zhr­bia, ženy, čo melú, pre­stanú pracovať, lebo ich bude málo, a za­tem­nia sa tie, čo vy­zerajú z okien;

späť na Kazateľ, 12

Príbuzné preklady Roháček

1 A pamätaj na svoj­ho Stvoriteľa vo dňoch svojej mlados­ti, kým ne­prij­dú dni zlého, a ne­prib­lížia sa roky, o ktorých po­vieš: Ne­mám v nich záľuby;

Evanjelický

1 Pamätaj na svoj­ho Stvoriteľa v dňoch svojej mlados­ti, skôr, ako prídu zlé dni a pri­blížia sa roky, o ktorých po­vieš: Ne­mám v nich záľubu.

Ekumenický

1 Pamätaj na svoj­ho Stvoriteľa v dňoch svojej mlados­ti, kým ne­prídu zlé dni a ne­prib­lížia sa roky, keď po­vieš: Ne­mám v nich záľubu.

Bible21

1 Pa­ma­tuj na svého Stvořitele, dokud jsi ještě mlád, dříve než při­jdou zlé dny a roky, o kterých řekneš: Nemám je rád!