EvanjelickýKazateľ11,2

Kazateľ 11:2

Daj podiel sied­mim, ba ôs­mim, veď ne­vieš, aké nešťas­tie môže prísť na zem.


Verš v kontexte

1 Púšťaj svoj chlieb po vode, lebo po mnohých dňoch ho náj­deš. 2 Daj podiel sied­mim, ba ôs­mim, veď ne­vieš, aké nešťas­tie môže prísť na zem. 3 Ak sa ob­laky na­pl­nia dažďom, vy­lejú ho na zem; ak strom pad­ne na juh alebo na sever, kde strom pad­ne, tam ostane ležať.

späť na Kazateľ, 11

Príbuzné preklady Roháček

2 Daj čias­t­ku sied­mim, ba i ôs­mim, lebo ne­vieš, čo jaké zlo bude na zemi.

Evanjelický

2 Daj podiel sied­mim, ba ôs­mim, veď ne­vieš, aké nešťas­tie môže prísť na zem.

Ekumenický

2 Daj podiel sied­mim aj ôs­mim, lebo ne­vieš, čo zlé sa stane na zemi.

Bible21

2 Roz­děl vše na sedm nebo i osm dílů, vždyť ne­víš, co zlého může po­tkat zem.