EvanjelickýKazateľ10,20

Kazateľ 10:20

Ani vo svojej mys­li ne­prek­línaj kráľa a vo svojej spál­ni ne­prek­línaj bohatého, lebo nebes­ké vtác­tvo roz­nies­lo by hlas a ok­ríd­len­ci pre­zradili by reč.


Verš v kontexte

18 Pre lenivosť sa pre­padáva krov, pre ochab­nutosť rúk pre­teká do domu. 19 Na po­tešenie pri­pravujú jed­lo, víno ob­veseľuje život a peniaze po­skytujú všet­ko. 20 Ani vo svojej mys­li ne­prek­línaj kráľa a vo svojej spál­ni ne­prek­línaj bohatého, lebo nebes­ké vtác­tvo roz­nies­lo by hlas a ok­ríd­len­ci pre­zradili by reč.

späť na Kazateľ, 10

Príbuzné preklady Roháček

20 Ani vo svojej mys­li ne­zloreč kráľovi jako ani vo svoje ložnici ne­zloreč bohatému, lebo nebes­ký vták od­nesie hlas, a ok­rýd­lenec oznámi vec.

Evanjelický

20 Ani vo svojej mys­li ne­prek­línaj kráľa a vo svojej spál­ni ne­prek­línaj bohatého, lebo nebes­ké vtác­tvo roz­nies­lo by hlas a ok­ríd­len­ci pre­zradili by reč.

Ekumenický

20 Ani vo svojej mys­li ne­zloreč kráľovi, ani vo svojej spál­ni ne­zloreč bohatému, lebo nebes­ký vták rozšíri ten hlas a ok­ríd­lenec oznámi to slovo.

Bible21

20 Ne­zlořeč krá­li, byť jenom v mysli, boháči ne­zlořeč ani v ložnici; nebeské ptactvo to všech­no rozhlašuje, každé tvé slovo roz­ne­se na křídlech.