EvanjelickýKazateľ10,18

Kazateľ 10:18

Pre lenivosť sa pre­padáva krov, pre ochab­nutosť rúk pre­teká do domu.


Verš v kontexte

17 Blažená si, krajina, ak ti je kráľom šľach­tic­ký syn a tvoje kniežatá stolujú v pravý čas, aby sa po­sil­nili, a nie pre opils­tvo. 18 Pre lenivosť sa pre­padáva krov, pre ochab­nutosť rúk pre­teká do domu. 19 Na po­tešenie pri­pravujú jed­lo, víno ob­veseľuje život a peniaze po­skytujú všet­ko.

späť na Kazateľ, 10

Príbuzné preklady Roháček

18 Pre lenivosť klesá krov, a pre opus­tenie rúk tečie do domu.

Evanjelický

18 Pre lenivosť sa pre­padáva krov, pre ochab­nutosť rúk pre­teká do domu.

Ekumenický

18 Pri veľkej ned­ban­livos­ti sa pre­padáva krov, pri nečin­nos­ti rúk za­teká do domu.

Bible21

18 Pro za­hálku se bor­tí krovy, pro líné ruce teče do do­mu.