EvanjelickýKazateľ1,9

Kazateľ 1:9

Čo bolo, bude za­se, a čo sa dialo, bude sa opäť diať. Nič nového nieto pod sln­kom.


Verš v kontexte

8 Všet­ko je pl­né trudu, ni­kto to ne­môže vy­sloviť; oko sa ni­kdy do sýtos­ti nenadíva, ucho sa ni­kdy do­sť ne­na­počúva. 9 Čo bolo, bude za­se, a čo sa dialo, bude sa opäť diať. Nič nového nieto pod sln­kom. 10 Je niečo, o čom možno po­vedať: Po­zri, to je niečo nové? Dáv­no to bolo, vo vekoch, ktoré boli pred na­mi.

späť na Kazateľ, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 Čo bolo, to i bude, a čo sa dialo, to sa i bude diať, ani nieto ničoho nového pod sln­kom.

Evanjelický

9 Čo bolo, bude za­se, a čo sa dialo, bude sa opäť diať. Nič nového nieto pod sln­kom.

Ekumenický

9 Čo bolo, to bude, a čo sa robilo, to sa bude robiť. Niet nič nového pod sln­kom.

Bible21

9 Co bylo dříve, to zase bude, to, co se dělo, se bude dít. Není nic nového pod slun­cem.