EvanjelickýKazateľ1,6

Kazateľ 1:6

Vietor duje k juhu a ob­racia sa na sever, stále krúžiac veje a vo svojom kolobehu sa vracia.


Verš v kontexte

5 Sln­ko vy­chodí, sln­ko za­padá, náh­li sa na svoje mies­to, kde znova vy­chádza. 6 Vietor duje k juhu a ob­racia sa na sever, stále krúžiac veje a vo svojom kolobehu sa vracia. 7 Všet­ky po­toky tečú do mora, ale more sa ne­na­pl­ní; po­toky sa vracajú na mies­to, kam tečú.

späť na Kazateľ, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 Ide k polud­niu a ob­racia sa k pol­noci; ob­racajúc sa hneď sem hneď ta, tak ide ta vietor, a na svojich okruhoch zase sa na­vracia vietor.

Evanjelický

6 Vietor duje k juhu a ob­racia sa na sever, stále krúžiac veje a vo svojom kolobehu sa vracia.

Ekumenický

6 Vietor veje na juh, ob­racia sa na sever, stále krúži a krúži, vo svojich okruhoch sa vietor vracia.

Bible21

6 Se­verní vítr se mění v jižní, sem a tam točí se, tam a sem, kolem doko­la stále vrací se.