EvanjelickýKazateľ1,5

Kazateľ 1:5

Sln­ko vy­chodí, sln­ko za­padá, náh­li sa na svoje mies­to, kde znova vy­chádza.


Verš v kontexte

4 Po­kolenie od­chádza a druhé pri­chádza, ale zem stojí naveky. 5 Sln­ko vy­chodí, sln­ko za­padá, náh­li sa na svoje mies­to, kde znova vy­chádza. 6 Vietor duje k juhu a ob­racia sa na sever, stále krúžiac veje a vo svojom kolobehu sa vracia.

späť na Kazateľ, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 A sln­ko vy­chádza a sln­ko za­chádza a chvatom spiecha k svojemu mies­tu, kde zase vychádza.

Evanjelický

5 Sln­ko vy­chodí, sln­ko za­padá, náh­li sa na svoje mies­to, kde znova vy­chádza.

Ekumenický

5 Sln­ko vy­chádza, sln­ko za­padá, náh­li sa na svoje mies­to, tam, kde zasa vy­j­de.

Bible21

5 Slun­ce vy­chází a znovu zapadá, aby chvátalo tam, odkud vy­jít má.