EvanjelickýKazateľ1,4

Kazateľ 1:4

Po­kolenie od­chádza a druhé pri­chádza, ale zem stojí naveky.


Verš v kontexte

3 Aký osoh má človek zo všet­kej svojej lopoty, ktorou sa umára pod sln­kom? 4 Po­kolenie od­chádza a druhé pri­chádza, ale zem stojí naveky. 5 Sln­ko vy­chodí, sln­ko za­padá, náh­li sa na svoje mies­to, kde znova vy­chádza.

späť na Kazateľ, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 Po­kolenie ide, a po­kolenie prij­de, a zem stojí na veky.

Evanjelický

4 Po­kolenie od­chádza a druhé pri­chádza, ale zem stojí naveky.

Ekumenický

4 Po­kolenie od­chádza, po­kolenie pri­chádza, zem však stále zo­stáva.

Bible21

4 Jedno poko­lení od­chází a jiné přichází, země však ne­hnutě trvá navěky.