EvanjelickýKazateľ1,16

Kazateľ 1:16

Po­vedal som si: Nadobudol som väčšiu a hoj­nejšiu múd­rosť ako všet­ci, ktorí predo mnou boli v Jeruzaleme, a moje srd­ce za­kúsilo mnoho múd­ros­ti a po­znania.


Verš v kontexte

15 Krivé ne­možno narov­nať, a čo chýba, ne­možno spočítať. 16 Po­vedal som si: Nadobudol som väčšiu a hoj­nejšiu múd­rosť ako všet­ci, ktorí predo mnou boli v Jeruzaleme, a moje srd­ce za­kúsilo mnoho múd­ros­ti a po­znania. 17 Zau­mienil som si po­znávať múd­rosť a po­znať po­chabosť a bláz­nov­stvo. Spoz­nal som, že aj to je len hon­ba za vet­rom.

späť na Kazateľ, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 Hovoril som so svojím srd­com a riekol som: Hľa, nadobudol som veľkej a vše väčšej múd­ros­ti nad všet­kých, ktorí boli predo mnou nad Jeruzalemom, a moje srd­ce videlo mnoho múd­ros­ti a vedomos­ti,

Evanjelický

16 Po­vedal som si: Nadobudol som väčšiu a hoj­nejšiu múd­rosť ako všet­ci, ktorí predo mnou boli v Jeruzaleme, a moje srd­ce za­kúsilo mnoho múd­ros­ti a po­znania.

Ekumenický

16 Po­mys­lel som si: Zís­kal som väčšiu a hoj­nejšiu múd­rosť ako všet­ci, ktorí predo mnou vlád­li nad Jeruzalemom, a moje srd­ce za­kúsilo veľa múd­ros­ti a po­znania.

Bible21

16 Po­mys­lel jsem si: Hle, nabyl jsem moud­rosti a převýšil všech­ny, kdo vlád­li Je­ruzalé­mu pře­de mnou. Pro­tože jsem po­jal to­lik moud­rosti a vědění,