EvanjelickýKazateľ1,12

Kazateľ 1:12

Ja, Kazateľ, bol som kráľom nad Iz­raelom v Jeruzaleme.


Verš v kontexte

11 Niet pamiat­ky po pr­vot­ných veciach, ani na ne­skoršie, čo na­stanú, nebudú mať spomien­ky tí, ktorí budú ne­skôr. 12 Ja, Kazateľ, bol som kráľom nad Iz­raelom v Jeruzaleme. 13 Zau­mienil som si múd­rosťou vy­pát­rať a vy­skúmať všet­ko, čo sa deje pod nebom. Ťažkú úlohu dal Boh ľud­ským synom, aby sa ňou umárali.

späť na Kazateľ, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 Ja, kazateľ, som bol kráľom nad Iz­raelom v Jeruzaleme

Evanjelický

12 Ja, Kazateľ, bol som kráľom nad Iz­raelom v Jeruzaleme.

Ekumenický

12 Ja, Kazateľ, som bol kráľom nad Iz­raelom v Jeruzaleme.

Bible21

12 Já Kaza­tel jsem byl iz­rael­ským králem v Je­ruzalémě.