EvanjelickýKazateľ1,11

Kazateľ 1:11

Niet pamiat­ky po pr­vot­ných veciach, ani na ne­skoršie, čo na­stanú, nebudú mať spomien­ky tí, ktorí budú ne­skôr.


Verš v kontexte

10 Je niečo, o čom možno po­vedať: Po­zri, to je niečo nové? Dáv­no to bolo, vo vekoch, ktoré boli pred na­mi. 11 Niet pamiat­ky po pr­vot­ných veciach, ani na ne­skoršie, čo na­stanú, nebudú mať spomien­ky tí, ktorí budú ne­skôr. 12 Ja, Kazateľ, bol som kráľom nad Iz­raelom v Jeruzaleme.

späť na Kazateľ, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 Nieto pamäti predošlým pokoleniam, ani budúcim, ktoré po­vs­tanú, nebude pamäti u tých, ktorí po­vs­tanú po­tom.

Evanjelický

11 Niet pamiat­ky po pr­vot­ných veciach, ani na ne­skoršie, čo na­stanú, nebudú mať spomien­ky tí, ktorí budú ne­skôr.

Ekumenický

11 Predošlé veci nezos­tanú v pamäti, ani na to, čo príde, nebudú spomínať tí, čo budú žiť ne­skôr.

Bible21

11 Není památky po našich předcích, tak jako ne­bu­de po našich potomcích: Ani památky ne­z­bu­de po ni­chme­zi tě­mi, kdo je na­hradí.