EvanjelickýJúdov1,8

Júdov 1:8

Podob­ne aj títo blúz­niv­ci poškv­rňujú telo, ni­koho ne­uz­návajú nad sebou a rúhajú sa nebes­kým moc­nos­tiam.


Verš v kontexte

7 rov­nako ako Sodoma a Gomora a okolité mes­tá, ktoré sa podob­ným spôsobom od­dali smils­tvu a chodili za iným telom, znášajú trest vo večnom ohni a sú nám výs­trahou. 8 Podob­ne aj títo blúz­niv­ci poškv­rňujú telo, ni­koho ne­uz­návajú nad sebou a rúhajú sa nebes­kým moc­nos­tiam. 9 Veď ani ar­chan­jel Michal, keď bojoval s diab­lom a hádal sa o Mojžišovo telo, ne­od­vážil sa vy­niesť nad ním po­tup­ný súd; po­vedal len: Nech ťa Pán po­tres­tá!

späť na Júdov, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 Podob­ne však aj títo, po­hrúžení v spánok, telo poškv­rňujú, pan­stvom po­hŕdajú a slávam sa rúhajú.

Evanjelický

8 Podob­ne aj títo blúz­niv­ci poškv­rňujú telo, ni­koho ne­uz­návajú nad sebou a rúhajú sa nebes­kým moc­nos­tiam.

Ekumenický

8 Podob­ne aj títo blúz­niv­ci poškv­rňujú telo, ne­uz­návajú au­to­ritu Pána nad sebou a rúhajú sa nadzem­ským moc­nos­tiam.

Bible21

8 Stejně tak tito blouzniv­ci przní své tělo, ne­dbají na Pánovu vlá­du a vy­smívají se ne­bes­kým mo­cnos­tem.