EvanjelickýJúdov1,19

Júdov 1:19

To sú tí, čo vy­volávajú rozt­ržky, ľudia teles­ní, ktorí ne­majú ducha.


Verš v kontexte

18 veď vám hovorili: V po­sled­nom čase vy­stúpia po­smievači, ktorí budú žiť podľa svojich bez­božných žiados­tí. 19 To sú tí, čo vy­volávajú rozt­ržky, ľudia teles­ní, ktorí ne­majú ducha. 20 Ale vy, milovaní, vzdelávaj­te sa vo svojej najs­vätejšej viere a mod­lite sa v Duchu Svätom.

späť na Júdov, 1

Príbuzné preklady Roháček

19 To sú tí, ktorí sa od­deľujú, teles­ní, ne­majúci ducha.

Evanjelický

19 To sú tí, čo vy­volávajú rozt­ržky, ľudia teles­ní, ktorí ne­majú ducha.

Ekumenický

19 To sú tí, čo vy­volávajú rozt­ržky, teles­ní ľudia, čo ne­majú Ducha.

Bible21

19 To jsou ti roz­vraceči, těles­ní li­dé bez Du­cha.