EvanjelickýJózua8,8

Józua 8:8

Ale keď za­beriete mes­to, pod­páľte ho, konaj­te podľa slova Hos­podinov­ho! Hľa, toto som vám pri­kázal.


Verš v kontexte

7 nato vy vy­raz­te zo zálohy, ob­saďte mes­to a Hos­podin, váš Boh, vám ho dá do rúk. 8 Ale keď za­beriete mes­to, pod­páľte ho, konaj­te podľa slova Hos­podinov­ho! Hľa, toto som vám pri­kázal. 9 Po­tom ich Józua vy­slal a oni išli do zálohy a zo­stali medzi Bételom a Ajom západ­ne od Aju. Józua však prenocoval tej noci medzi ľudom.

späť na Józua, 8

Príbuzné preklady Roháček

8 A stane sa, keď do­siah­nete mes­to, že ho za­pálite ohňom; učiníte podľa slova Hos­podinov­ho. Hľaďte, pri­kázal som vám!

Evanjelický

8 Ale keď za­beriete mes­to, pod­páľte ho, konaj­te podľa slova Hos­podinov­ho! Hľa, toto som vám pri­kázal.

Ekumenický

8 Keď ob­sadíte mes­to, pod­páľte ho, konaj­te podľa Hos­podinov­ho slova. Toto je môj roz­kaz pre vás.

Bible21

8 Až se měs­ta zmo­cní­te, za­pálí­te ho; za­chová­te se pod­le Hos­po­di­nova slova. Drž­te se mých příkazů.“