EvanjelickýJózua8,6

Józua 8:6

Oni vy­j­dú za nami a my ich od­režeme od mes­ta. Lebo si po­vedia: Utekajú pred nami ako pr­vý raz. Budeme utekať pred nimi;


Verš v kontexte

5 Ja však a všetok ľud, ktorý je so mnou, pri­blížime sa k mes­tu, a keď vy­j­dú proti nám, utečieme pred nimi ako pr­vý raz. 6 Oni vy­j­dú za nami a my ich od­režeme od mes­ta. Lebo si po­vedia: Utekajú pred nami ako pr­vý raz. Budeme utekať pred nimi; 7 nato vy vy­raz­te zo zálohy, ob­saďte mes­to a Hos­podin, váš Boh, vám ho dá do rúk.

späť na Józua, 8

Príbuzné preklady Roháček

6 A vy­j­dú za nami a pojdú, až ich od­trh­neme od mes­ta, lebo po­vedia: Utekajú pred nami jako tam prv! A budeme utekať pred nimi.

Evanjelický

6 Oni vy­j­dú za nami a my ich od­režeme od mes­ta. Lebo si po­vedia: Utekajú pred nami ako pr­vý raz. Budeme utekať pred nimi;

Ekumenický

6 Oni vy­j­dú za nami a my ich od­lákame od mes­ta. Po­vedia si totiž: Utekajú pred nami ako pr­výk­rát. My budeme utekať pred nimi.

Bible21

6 Vy­dají se za ná­mi, a tak je od­láká­me od měs­ta. Řeknou si to­tiž: ‚Utí­kají před ná­mi jako prve.‘ Bu­de­me tedy před nimi utí­kat