EvanjelickýJózua8,29

Józua 8:29

Aj­ského kráľa dal obesiť a nechal ho na strome až do večera. Po západe sln­ka roz­kázal Józua zložiť jeho mŕt­volu zo stromu; po­tom ju hodili k mest­skej bráne a na­kopili na ňu hromadu kamenia, ktorá je tam až do­dnes.


Verš v kontexte

28 Po­tom Józua spálil Aj a urobil ho večným zborenis­kom, pu­statinou až pod­nes. 29 Aj­ského kráľa dal obesiť a nechal ho na strome až do večera. Po západe sln­ka roz­kázal Józua zložiť jeho mŕt­volu zo stromu; po­tom ju hodili k mest­skej bráne a na­kopili na ňu hromadu kamenia, ktorá je tam až do­dnes. 30 Vtedy po­stavil Józua Hos­podinovi, Bohu Iz­raela, ol­tár na vr­chu Ébal,

späť na Józua, 8

Príbuzné preklady Roháček

29 A kráľa Haja obesil na strom a nechal ho visieť až do večera. Ale keď zašlo sln­ko, roz­kázal Jozua, a sňali jeho mŕt­volu so stromu a hodili ju ku vrátam brány mes­ta a nanosili na neho veľkú hromadu kamenia, k­torá je tam až do tohoto dňa.

Evanjelický

29 Aj­ského kráľa dal obesiť a nechal ho na strome až do večera. Po západe sln­ka roz­kázal Józua zložiť jeho mŕt­volu zo stromu; po­tom ju hodili k mest­skej bráne a na­kopili na ňu hromadu kamenia, ktorá je tam až do­dnes.

Ekumenický

29 Aj­ského kráľa dal obesiť a nechal ho tam na strome do večera. Po západe sln­ka roz­kázal Jozua sňať jeho mŕt­volu zo stromu. Po­tom ju hodili k mestskej bráne a na­kopili na ňu hromadu kamenia, ktorá je tam do­dnes.

Bible21

29 Aj­ského krále pak ne­chal až do veče­ra viset na kůlu. Když slun­ce za­pa­dalo, Jo­zue dal jeho tělo sejmout z kůlu a po­ho­di­li je u vcho­du do městské brá­ny. Navrši­li nad ním ve­likou hro­ma­du ka­mení, která je tam až dodnes.